ماه: آذر ۱۳۹۶

معرفی هنرمندان تصویرگر

الهام خلیلی مهر

تخصص: کارتونیست،گرافیست، عکاس وانیماتور و…
معرفی هنرمندان تصویرگر

ابوالفضل محترمی

تخصص: کارتونیست و کاریکاتوریست، تصویرگر
معرفی هنرمندان نقاش

شیما زرآبادی پور

تخصص: نقاشی به سبک‌های مدرن…
آشنایی با بزرگان هنر و نقاشی

فرامرز پیلارام

تخصص: نقاش و خوشنویس، مجسمه…
آشنایی با بزرگان هنر و نقاشی

مرتضی ممیز

تخصص: عکاس، نقاش، طراح گرافیک،…
آشنایی با بزرگان هنر و نقاشی

شکوه ریاضی

معرفی شکوه ریاضی، (زاده ۱۳۰۰…
آشنایی با بزرگان هنر و نقاشی

ژازه تباتبایی

معرفی ژازه تباتبایی (طباطبایی) (۱۳۰۹…
آشنایی با بزرگان هنر و نقاشی

بهمن محصص

تخصص: نقاش، مجسمه‌ساز و مترجم
معرفی هنرمندان نقاش

سعید نظری

تخصص: نقاشی ، خوانندگی و…
معرفی هنرمندان تصویرگر

یوسف عبدی نژاد

تخصص: تصویرگر، نقاش، هنر دیجیتال
معرفی هنرمندان مجسمه ساز

همایون سلیمی

تخصص: مجسمه سازی، نقاشی