تفریحی و سیاحتی

معرفی مراکز و مجموعه‌های سیاحتی، تفریحی و سرگرمی

تفریح و گردشموسیقی و خوانندگیتاتر، سینما و کنسرت

انسان باید در زندگی روزانه کمی موسیقی گوش دهد، کمی شعر بخواند و یک تصویر زیبا ببیند تا حس زیباشناسی را که خداوند در روح او قرار داده، روزگار نتواند نابود کند. “گوته”