طراحی

ویدیوهای آموزشی هنر طراحی و اسکچینگ، سیاه قلم، ذغال، اتود

آموزش طراحی هیکل یک مرد ابر قهرمان

آموزش طراحی هیکل یک مرد ابر قهرمان

آموزش طراحی صورت مرد و زن از نمای روبرو

آموزش طراحی صورت مرد و زن از نمای روبرو

آموزش طراحی یک صحنه اکشن با حضور شخصیت‌های ابرقهرمانی

آموزش طراحی یک صحنه اکشن با حضور شخصیت‌های ابرقهرمانی

آموزش طراحی بدن انسان مطابق اسکلت واقعی

آموزش طراحی بدن انسان مطابق اسکلت واقعی

آموزش طراحی آناتومی باسن، کمر و ران‌های بدن زن – قسمت چهارم

آموزش طراحی آناتومی باسن، کمر و ران‌های بدن زن – قسمت چهارم

آموزش طراحی کمر و پائین تنه بدن زن – قسمت سوم

آموزش طراحی کمر و پائین تنه بدن زن – قسمت سوم

آموزش طراحی منحنی اصلی بدن زن – قسمت دوم

آموزش طراحی منحنی اصلی بدن زن – قسمت دوم

آموزش طراحی آناتومی زن در حالت ایستاده – قسمت اول

آموزش طراحی آناتومی زن در حالت ایستاده – قسمت اول

آموزش طراحی و ترسیم انواع لباس

آموزش طراحی و ترسیم انواع لباس

آموزش ترسیم صحیح لباس شخصیت‌ها در طراحی

آموزش ترسیم صحیح لباس شخصیت‌ها در طراحی

آموزش طراحی کارکترهای کارتونی مناسب کمیک استریپ

آموزش طراحی کارکترهای کارتونی مناسب کمیک استریپ

آموزش طراحی حرکات مختلف انسان مناسب کارتون با کمک آدمک فیگور

آموزش طراحی حرکات مختلف انسان مناسب کارتون با کمک آدمک فیگور

آموزش طراحی وضعیت‌های قرارگرفتن سوژه

آموزش طراحی وضعیت‌های قرارگرفتن سوژه

آموزش ترسیم لباس مناسب وضعیت قرارگیری سوژه

آموزش ترسیم لباس مناسب وضعیت قرارگیری سوژه

آموزش ترسیم لباس‌های چیندار در طراحی

آموزش ترسیم لباس‌های چیندار در طراحی

آموزش طراحی لباس شخصیت‌های کارتونی

آموزش طراحی لباس شخصیت‌های کارتونی

آموزش طراحی چشم‌ها و ابروهای مرد و زن

آموزش طراحی چشم‌ها و ابروهای مرد و زن

آموزش طراحی جزئیات چهره در حالات روحی مختلف

آموزش طراحی جزئیات چهره در حالات روحی مختلف

آموزش طراحی چهره خانم‌ها در 3 سن مختلف

آموزش طراحی چهره خانم‌ها در 3 سن مختلف

آموزش طراحی ساختار اصلی سر و صورت انسان از روی عکس

آموزش طراحی ساختار اصلی سر و صورت انسان از روی عکس

آموزش طراحی فیگورها با استفاده از آدمک فیگور

آموزش طراحی فیگورها با استفاده از آدمک فیگور

آموزش طراحی پایه‌ای یک مرد از زوایای مختلف

آموزش طراحی پایه‌ای یک مرد از زوایای مختلف

آموزش اصول منحنی طراحی بدن انسان در زوایای گوناگون

آموزش اصول منحنی طراحی بدن انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی کاراکتر قوی هیکل شبیه هالک

آموزش طراحی کاراکتر قوی هیکل شبیه هالک

آموزش طراحی سایه زدن بدن انسان

آموزش طراحی سایه زدن بدن انسان

آموزش طراحی اندام بدن انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی اندام بدن انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی انواع بینی از نمای روبرو و نیمرخ

آموزش طراحی انواع بینی از نمای روبرو و نیمرخ

آموزش طراحی پنجه پا

آموزش طراحی پنجه پا

آموزش طراحی سر انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی سر انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی آناتومی بدن مرد

آموزش طراحی آناتومی بدن مرد

هر هنرمند بزرگی در ابتدا یک آماتور بود. “رالف والدو امرسون”