مشاغل هنر

مطالب و دانستنی‌های دربارهٔ مشاغل هنر

معمولا وقتی به مشاغل هنری فکر می‌کنیم درآمد زیاد اولین چیزی نیست که به ذهنمان می‌رسد و شاید اصلا تصور اینکه این مشاغل پردرآمد هستند را نکنیم. اما در واقع برای هنرمندان و متفکران خلاق مشاغل زیادی با حقوق و دستمزد مناسب و معقول وجود دارد، ما فقط باید بدانیم که از کدام جنبه به مشاغل می‌نگریم

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”