آموزش تخصصی و رایگان هنر مجسمه‌سازی و تندیسگری

مجسمه‌سازی

آموزشگاه تخصصی مجازی هنر مجسمه سازی و تندیسگری

  • 🎞️ همه
  • ❖ مجسمه چوبی
  • ❖ مجسمه خمیری
  • ❖ مجسمه فلزی
آموزش طراحی و ساخت مجسمه بتمن

آموزش طراحی و ساخت مجسمه بتمن

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ربات جراح با آهن‌های بازیافتی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ربات جراح با آهن‌های بازیافتی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه مرد نظامی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه مرد نظامی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر اسب

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر اسب

آموزش طراحی و ساخت مجسمه اژدهای دورگو کالیسی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه اژدهای دورگو کالیسی

آموزش طراحی و ساخت سر انسان با خمیر مجسمه‌سازی

آموزش طراحی و ساخت سر انسان با خمیر مجسمه‌سازی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت BANE

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت BANE

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سردیس یک مرد

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سردیس یک مرد

آموزش طراحی و ساخت مجسمه پری دریایی در حوضچه

آموزش طراحی و ساخت مجسمه پری دریایی در حوضچه

آموزش طراحی و ساخت مجسمه (نورتو) کاراکترژاپنی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه (نورتو) کاراکترژاپنی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر جمجمه اسکلت

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر جمجمه اسکلت

آموزش طراحی و ساخت مجسمه چوبی سر یک مرد جنگلی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه چوبی سر یک مرد جنگلی

آموزش طراحی صورت مجسمه چوبی

آموزش طراحی صورت مجسمه چوبی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه صورت انسان

آموزش طراحی و ساخت مجسمه صورت انسان

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس مشاهیر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس مشاهیر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس یک مرد

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس یک مرد

آموزش طراحی مجسمه کوچک یک مرد

آموزش طراحی مجسمه کوچک یک مرد

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر یک انسان

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سر یک انسان

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت ابرقهرمانی پسر جهنمی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت ابرقهرمانی پسر جهنمی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه مبارز غول پیکر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه مبارز غول پیکر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت ابرقهرمانی ولورین

آموزش طراحی و ساخت مجسمه شخصیت ابرقهرمانی ولورین

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ترمیناتور – بخش 2

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ترمیناتور – بخش 2

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس یک مرد معاصر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه تندیس یک مرد معاصر

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ترمیناتور – بخش 1

آموزش طراحی و ساخت مجسمه ترمیناتور – بخش 1

آموزش طراحی و ساخت مجسمه خمیری با اسکلت فلزی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه خمیری با اسکلت فلزی

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سلطان شیر و کفتار دستاموز

آموزش طراحی و ساخت مجسمه سلطان شیر و کفتار دستاموز

آموزش طراحی و ساخت مجسمه اسب

آموزش طراحی و ساخت مجسمه اسب

آموزش قدم به قدم ساخت درخت فلزی با مفتول و سیم‌ها

آموزش قدم به قدم ساخت درخت فلزی با مفتول و سیم‌ها

آموزش مجسمه‌سازی اجزای صورت انسان با خمیر و ابزار چوبی

آموزش مجسمه‌سازی اجزای صورت انسان با خمیر و ابزار چوبی

آموزش مجسمه‌سازی حیات وحش با قطعات چوبی

آموزش مجسمه‌سازی حیات وحش با قطعات چوبی

هر هنرمند بزرگی در ابتدا یک آماتور بود. “رالف والدو امرسون”

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم