برگزاری گالری

آشنایی و آموزش برگزاری نمایشگاه و گالری هنری

اگر قرار است اولین نمایشگاه هنری‌تان را در یک گالری برگزار کنید، باید بدانید که حتی هنرمندانی که بارها نمایشگاه برگزار کرده اند هم به شما خواهند گفت شجاعت ارائه آثارتان روی دیوار برای قضاوت مردم کار سختی است. از همین رو بسیاری از بزرگان هنر از چنین موقعیتی همواره پرهیز کرده اند و متاسفانه آثارشان بعد از درگذشت ایشان معرفی و شناخته شدند. اما اگر وقتی بر ترس درونی‌تان غلبه کردید چگونه باید یک نمایشگاه را در یک گالری برگزار کنید؟ در این بخش به مطالبی درباره برگزاری و راه اندازی گالری هنری خواهیم پرداخت و امیدواریم برای شما مفید واقع گردد

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”