هنر دیجیتال

معرفی هنرمندان پویانمایی، انیمیشن، بازی سازی، نقاشی دیجیتال، گرافیک

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”