هنرمندان نمایش عروسکی

معرفی هنرمندان بازیگر عروسک‌گردان و فعال در زمینه اجرای نمایشات عروسکی

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”