آرایش و زیبایی

معرفی مراکز و سالن‌های آرایش و زیبایی

پوشاک و مُدزیورآلاتآرایش و زیبایی
اگر یک کار هنری در نظر من زیبا نباشد اولین سوالی که از خود می‌پرسم این است که چرا فکر می‌کنم زیبا نیست و به زودی می‌فهمم که هیچ دلیلی برای آن ندارم. “جان کیج”