عکاسی و فیلم‌برداری

معرفی آتلیه‌ها و استدیوهای خدمات عکاسی و فیلمبرداری از مجالس و مراسمات، خدمات رسانه‌ای، میکس و جلوه‌های ویژه

عکاسی و فیلم‌برداریگرافیک و طراحیمعماری و طراحی دکوراسیوننویسندگی و خطاطی
جایگاه هنرمند موضعی فروتنانه است، زیرا اساسا او یک وسیله است. “پیه موندریان”