هنرگردی

معرفی مجموعه‌ها و اماکن هنری، مشاغل، مراکز، فروشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها

هنر موفق، هنری است که مکالمه‌ای دو جانبه با ذهن ایجاد کند و آن را به چالش‌ کشد و جنبه های متفاوت از زندگی روزمره را بازتاب دهد.