بازیگران و هنرپیشگان

معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”