نمایشگاه‌های هنری

با خرید آثار هنرمندان ایرانی از هنر ایرانی حمایت کنیم

برگزاری نمایشگاه صرفاً به‌منزله نمایش تعدادی از آثار هنرمندان نیست، بلکه بیانگر آن است که آن‌چه ایشان خلق می‌کنند حاصل پیمودن مسیری صعب و ناهموار بوده که با تلاش و جزئی‌نگری حاصل شده است و ما را خاطرنشان می‌دارد تمامی این چهره‌ها و نام‌ها چگونه شمع هنر را روشن نگه‌داشته‌اند و با از خود گذشتگی تکه‌هایی از روح خود و لحظات عمرشان را در هر اثر هنری به جا گذاشته‌اند… 

«شما را به بازدید از نمایشگاه‌های درحال برگزاری دعوت می‌نمائیم»