نمایشگاه‌های هنری

با خرید آثار هنرمندان ایرانی از هنر ایرانی حمایت کنیم

برگزاری نمایشگاه صرفاً معرفی تعدادی از هنرمندان نیست، بلکه بیانگر آن است که آن‌چه ایشان خلق می‌کنند حاصل پیمودن مسیر صعب و ناهمواری است که با تلاش و جزئی‌نگری حاصل شده است و ما را خاطرنشان می‌دارد تمامی این چهره‌ها و نام‌ها چگونه شمع هنر را روشن نگه‌داشته‌اند و با از خود گذشتگی تکه‌هایی از روح خود و لحظات عمرشان را در یک اثر هنری به جا گذاشته‌اند …

«شما را به بازدید از نمایشگاه‌های درحال برگزاری دعوت می‌نمائیم»