هنر صنایع‌دستی

مطالب و دانستنی‌های هنر صنعتگری و صنایع دستی ایران

صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده‌های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش‌های فلسفی، ذوق و هنر انسانهای هر منطقه با توجه به میراث‌های قومی آنان ساخته و پرداخته می‌شود. مجموعه ای از «هنر – صنعت» که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه‌ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای است، صنایع دستی به مجموعه‌ای از «هنر-صنعت»‌ها اطلاق می‌شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می‌شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه‌ای است، در این بخش مطالب مربوط به این هنر قرار گرفته است.

هنر سیم مفتول – صنایع دستی

هنر سیم مفتول – صنایع دستی

هنر نقاشی موزائیک – صنایع دستی

هنر نقاشی موزائیک – صنایع دستی

هنر گیوه دوزی – صنایع دستی

هنر گیوه دوزی – صنایع دستی

هنر پتینه کاری – صنایع دستی

هنر پتینه کاری – صنایع دستی

هنر شماره دوزی (کوبلن) – صنایع دستی

هنر شماره دوزی (کوبلن) – صنایع دستی

هنر مِسگری – صنایع دستی

هنر مِسگری – صنایع دستی

هنر نمونک سازی (ماکت سازی) – صنایع دستی

هنر نمونک سازی (ماکت سازی) – صنایع دستی

هنر نَمَدسازی (نمدمالی) – صنایع دستی

هنر نَمَدسازی (نمدمالی) – صنایع دستی

هنر پاره چین (موزائیک کاری) – صنایع دستی

هنر پاره چین (موزائیک کاری) – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر منجوق‌دوزی – صنایع دستی

هنر مقرنس (آهو پای) – صنایع دستی

هنر مقرنس (آهو پای) – صنایع دستی

هنر گلیچ بافی – صنایع دستی

هنر گلیچ بافی – صنایع دستی

هنر گبه بافی – صنایع دستی

هنر گبه بافی – صنایع دستی

هنر کاغذ ابری (ابر و باد) – صنایع دستی

هنر کاغذ ابری (ابر و باد) – صنایع دستی

هنر کاشی کاری – صنایع دستی

هنر کاشی کاری – صنایع دستی

هنر کاشی معرق – صنایع دستی

هنر کاشی معرق – صنایع دستی

هنر کاشی سازی دستی – صنایع دستی

هنر کاشی سازی دستی – صنایع دستی

هنر قلمکاری (چیت سازی) – صنایع دستی

هنر قلمکاری (چیت سازی) – صنایع دستی

هنر قلاب‌دوزی – صنایع دستی

هنر قلاب‌دوزی – صنایع دستی

هنر قالیبافی (فرش بافی) – صنایع دستی

هنر قالیبافی (فرش بافی) – صنایع دستی

هنر علاقه‌بندی – صنایع دستی

هنر علاقه‌بندی – صنایع دستی

هنر عروسک سازی – صنایع دستی

هنر عروسک سازی – صنایع دستی

هنر طراحی فرش – صنایع دستی

هنر طراحی فرش – صنایع دستی

هنر ضریح سازی – صنایع دستی

هنر ضریح سازی – صنایع دستی

هنر صحافی (جلد سازی) – صنایع دستی

هنر صحافی (جلد سازی) – صنایع دستی

هنر شیشه گری – صنایع دستی

هنر شیشه گری – صنایع دستی

هنر شیشه نقشینه – صنایع دستی

هنر شیشه نقشینه – صنایع دستی

هنر سوخته نگاری – صنایع دستی

هنر سوخته نگاری – صنایع دستی

هنر سکمه دوزی – صنایع دستی

هنر سکمه دوزی – صنایع دستی

هنر سبد بافی – صنایع دستی

هنر سبد بافی – صنایع دستی

ساده‌ترین و معمولی‌ترین تعریف هنر این است که بگوئیم، هنر کوششی است برای آفرینش صور لذت بخش. “هربرت رید”