آشنایی با هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی که گاه با اصطلاح هنرهای بصری یاد می‌شوند، هنرهای مبتنی بر حس بینایی مانندنقاشی، مجسمه‌سازی، طراحی، طراحی محصول، چاپ دستی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، سرامیک، صنایع دستی (نه هنرهای سنتی)، ویدئو، فیلمسازی، معماری و طراحی داخلی است. همچنین هنرهای تجسمی شامل گروه دیگری با عنوان هنرهای کاربردی مانند طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی مد، طراحی داخلی و هنر تزئینی]می‌شود. در حال حاضر هنرمند تجسمی به شخصی گفته می‌شود که در زمینه هنرهای زیبایا هنرهای کاربردی فعالیت دارد.

قلمرو کاری طراحی و هنرهای تجسمی بسیار گسترده‌است. در اصل این قلمرو همهٔ آنچه که می‌توان دید به جز نمایش را در بر می‌گیرد. منظور از نمایش هنرهایی مانند تئاتر، موسیقی، یا اپرا است. البته مرز مشخص و درستی میان این تعاریف نیست. مثلا توجه کنید به هنر تن و بدن یا مثلا فیلم و هنر رسانه‌ای که می‌توانند همهٔ دسته‌های دیگر هنر را در خود جای دهند.

 • هنرهای تجسمی چیست؟

  مرتبط: رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی کاربرد رنگ در گرافیک – رنگ‌شناسی رنگ شناسی رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی خط…

 • رنگ شناسی

  مرتبط: رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی هنرهای تجسمی چیست؟ رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی خط – هنرهای تجسمی رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی

 • تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ شناسی هنرهای تجسمی چیست؟ عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی خط – هنرهای…

 • عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی

  مرتبط: تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی رنگ چیست – رنگ‌شناسی رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی…

 • رنگ چیست – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ شناسی رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها –…

 • کاربرد رنگ در گرافیک – رنگ‌شناسی

  مرتبط: چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی گرافیک صفحه آرایی در گرافیک تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های زنده –…

 • کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی کاربرد رنگ در گرافیک – رنگ‌شناسی…

 • رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی رنگ‌های سرد…

 • چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ‌های گرم – رنگ‌شناسی رنگ شناسی سطح – هنرهای تجسمی رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی نقطه – هنرهای تجسمی

 • دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ چیست – رنگ‌شناسی چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی کاربرد رنگ در بسته بندی…

 • رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی

  مرتبط: تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی…

 • رنگ‌های گرم – رنگ‌شناسی

  مرتبط: عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی خط – هنرهای تجسمی رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی رنگ شناسی هنرهای تجسمی…

 • رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی

  مرتبط: کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی خط – هنرهای تجسمی رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی هنرهای تجسمی چیست؟ چرخه…

 • رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی

  مرتبط: دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی…

 • رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رنگ‌های گرم – رنگ‌شناسی چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی نقطه – هنرهای تجسمی رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی رنگ شناسی

 • رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی

  مرتبط: رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی نقطه – هنرهای تجسمی رنگ چیست – رنگ‌شناسی کاربرد رنگ در بسته…

 • نقطه – هنرهای تجسمی

  مرتبط: رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی رنگ چیست – رنگ‌شناسی رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی…

 • خط – هنرهای تجسمی

  مرتبط: چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ چیست – رنگ‌شناسی رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی هنرهای تجسمی چیست؟ رابطه رنگ با عوامل…

 • سطح – هنرهای تجسمی

  مرتبط: رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی عوامل موثر…

گالری, هنری, لیلیت, هنر, تابلو, مدرن, نگارخانه, نمایشگاه, نقاشی, خرید, دکوراسیون, شیک, اتاق, لاکچری, باکلاس, قاب, عکس lilit, art, gallery, lilitgallery, lilitartgallery, painting, decoration, decorative, modern, photography,

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند “فردریک شوپن”

مرتبط: