کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی

رنگ‌های بسته بندی در یک بسته بندی باید به گونه‌ای انتخاب شود که به نوبه خود دید رهگذران را به سمت خود جلب نماید. نارنجی و قرمز تشعشع بسیار دارند، لذا بیش از دیگر رنگ‌ها جلب توجه می‌کنند. زرد با اینکه خیره کننده است کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا انسان‌ها رنگ‌های دیگر را بر زرد ترجیح می‌دهند. آبی یک رنگ مورد توجه است و در مرتبه سوم قرار گرفته است. این رنگ تشعشع زیادی ندارد ولی نوعی علاقه طبیعی آن را قابل رویت و توجه نموده است. در مناطقی که آفتاب درخشان دارند رنگ‌های مورد توجه معمولا”، قوی، غنی و غالبا” براق است ولی در مناطقی که زیاد آفتابی نیست رنگ‌های تیره و ملایم انتخاب می‌شوند. در طراحی بسته‌بندی مجموعه یا ترکیبی از دو یا چند رنگ بکار می‌برند. در بازدید مجموعه‌ای از رنگ‌ها انسان هر رنگ را بطور جداگانه احساس نمی‌کند بلکه مجموعه رنگ‌ها ادراک می‌شود لذا احساسی که آدمی از ترکیب چند رنگ دارد معادل ترکیبی از خصایص روانی هر یک از رنگ‌هاست. به طور مثال رنگ قرمز فعال و سریع است و رنگ زرد خوشحالی را تداعی می‌کند بنابراین ترکیب این دو رنگ سرعت، فعالیت، تحرک، نشاط و خوشحالی را تلقین می‌کند به همین دلیل برای معرفی فرآورده‌ها و محصولات طراح بسته‌بندی باید ترکیب رنگ را بداند و خصایص روانی یک رنگ مرکب را با محتوای بسته بندی در نظر بگیرد.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…