نقاشی و طراحی

مطالب و دانستنی‌های آموزش هنر نقاشی و طراحی

هنر طراحی و نقاشی سابقه بسیار کهنی دارد. قدیمی ترین طرح ها مربوط به دورانی می شود که بشر در غارها زندگی می‌کرده است. نقاشی از جمله هنرهایی است که می‌توان آن را با هنرهای دیگر تلفیق نموده و کار جدیدی ارائه نمود، در این بخش به مطالب و دانستنی‌های هنر نقاشی و طراحی می‌پردازیم.‌
سبک نقاشی هایپررئالیسم یا واقع‌گرایی افراطی

سبک نقاشی هایپررئالیسم یا واقع‌گرایی افراطی

پرسپکتیو یا ژرفانمایی در هنر گرافیک چیست؟

پرسپکتیو یا ژرفانمایی در هنر گرافیک چیست؟

نقاشی‌خط هیروگلیف چیست؟

نقاشی‌خط هیروگلیف چیست؟

معروف‌ترین سبک‌های نقاشی جهان در یک نگاه

معروف‌ترین سبک‌های نقاشی جهان در یک نگاه

نقاشی‌خط  سبکی مدرن از نقاشی

نقاشی‌خط سبکی مدرن از نقاشی

سبک نقاشی سِسِشِنیسم Secession انشعاب گرایی

سبک نقاشی سِسِشِنیسم Secession انشعاب گرایی

سبک نقاشی و هنر مارپیچ – اسپیرال

سبک نقاشی و هنر مارپیچ – اسپیرال

سبک نقاشی کنستروکتیویس

سبک نقاشی کنستروکتیویس

سبک نقاشی و هنر فیگوراتیو یا فیگوریتیویسم

سبک نقاشی و هنر فیگوراتیو یا فیگوریتیویسم

سبک نقاشی و هنر دکوراتیو

سبک نقاشی و هنر دکوراتیو

سبک نقاشی تونالیسم

سبک نقاشی تونالیسم

سبک نقاشی سوپررئآلیسم

سبک نقاشی سوپررئآلیسم

سبک نقاشی باربیزون

سبک نقاشی باربیزون

ویژگی‌های یک گالری طراحی drawing خوب جهت برگزاری نمایشگاه کدام است؟

ویژگی‌های یک گالری طراحی drawing خوب جهت برگزاری نمایشگاه کدام است؟

نمایشگاه طراحی Drawing گالری لیلیت مناسب کدام هنرمندان و گروه‌ها است؟

نمایشگاه طراحی Drawing گالری لیلیت مناسب کدام هنرمندان و گروه‌ها است؟

هزینه و قیمت اجاره و رزور گالری جهت برگزاری نمایشگاه طراحی drawing چقدر است؟

هزینه و قیمت اجاره و رزور گالری جهت برگزاری نمایشگاه طراحی drawing چقدر است؟

راهنمای رزرو گالری جهت برگزاری نمایشگاه طراحی drawing

راهنمای رزرو گالری جهت برگزاری نمایشگاه طراحی drawing

اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه طراحی drawing

اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه طراحی drawing

قبل از برگزاری و برپایی نمایشگاه طراحی drawing به چه نکاتی توجه کنیم؟

قبل از برگزاری و برپایی نمایشگاه طراحی drawing به چه نکاتی توجه کنیم؟

ویژگی‌های یک گالری نقاشی خوب جهت برگزاری نمایشگاه کدام است؟

ویژگی‌های یک گالری نقاشی خوب جهت برگزاری نمایشگاه کدام است؟

نمایشگاه نقاشی گالری لیلیت مناسب کدام هنرمندان و گروه‌ها است؟

نمایشگاه نقاشی گالری لیلیت مناسب کدام هنرمندان و گروه‌ها است؟

هزینه و قیمت اجاره و رزور گالری جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی چقدر است؟

هزینه و قیمت اجاره و رزور گالری جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی چقدر است؟

راهنمای رزرو گالری جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی

راهنمای رزرو گالری جهت برگزاری نمایشگاه نقاشی

اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه نقاشی

اهداف عالی هنرمندان از برگزاری نمایشگاه نقاشی

قبل از برگزاری و برپایی نمایشگاه نقاشی به چه نکاتی توجه کنیم؟

قبل از برگزاری و برپایی نمایشگاه نقاشی به چه نکاتی توجه کنیم؟

کیاروسکورو Chiaroscuro یا سایه روشن

کیاروسکورو Chiaroscuro یا سایه روشن

نوردهی چندگانه، مولتیپل دابل اکسپوژر و ترکیب دو جهان

نوردهی چندگانه، مولتیپل دابل اکسپوژر و ترکیب دو جهان

آشنایی با سبک هنر مینیمالیسم

آشنایی با سبک هنر مینیمالیسم

همه چیز درباره هنر نقاشی برخال (فراکتال آرت ¦ Fractal art)

همه چیز درباره هنر نقاشی برخال (فراکتال آرت ¦ Fractal art)

سبک دابل اکسپوژر – خلق نقاشی با هزاران نقطه

سبک دابل اکسپوژر – خلق نقاشی با هزاران نقطه

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…