رنگ‌شناسی

مطالب و دانستنی‌های آموزشی رنگ شناسی و کاربرد رنگ‌ها

مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی را در زمینه‌های فیزیک، فیزیولوژی و روانشناسی پیش می‌آورد. علم فیزیک توزیع انرژی طیفی نوری را که از یک سطح صادر و یا بوسیله آن منعکس می‌شود بررسی می‌کند. در فیزیولوژی فرآیندهایی که در چشم و مغز به هنگام تحریکات ناشی از تجربه رنگ اتفاق می‌افتد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در روانشناسی مسائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ- همچون عنصری از تجربه بصری – بحث می‌کند. مطالعه هنری رنگ نیز مقوله‌ای جدا از این ملاحظات نیست و بخصوص رویکرد روانشناختی رنگ در این زمینه اهمیت دارد، بررسی تاثیر متقابل رنگ‌هاست. چرا که جلوه اثر هر رنگ در جوار دیگری تغییر می‌کند. در این بخش به این موضوع می‌پردازیم.
اهمیت نقش چرخه رنگ‌ها در طراحی دکوراسیون

اهمیت نقش چرخه رنگ‌ها در طراحی دکوراسیون

تاثیر نکات روانشناسی چرخه رنگ در طراحی داخلی

تاثیر نکات روانشناسی چرخه رنگ در طراحی داخلی

آموزش اصول دکوراسیون هر اتاق را چه رنگی کنیم؟

آموزش اصول دکوراسیون هر اتاق را چه رنگی کنیم؟

راز رنگ‌ها و اهمیت تأثیر رنگ‌ها در مزاج افراد

راز رنگ‌ها و اهمیت تأثیر رنگ‌ها در مزاج افراد

روانشناسی رنگ‌ها و تاثیر بر شخصیت و حالات درونی

روانشناسی رنگ‌ها و تاثیر بر شخصیت و حالات درونی

راهنمای اهمیت چیدمان منزل به رنگ سرد یا گرم

راهنمای اهمیت چیدمان منزل به رنگ سرد یا گرم

چگونه بهترین رنگ را مناسب دکوراسیون انتخاب کنیم؟

چگونه بهترین رنگ را مناسب دکوراسیون انتخاب کنیم؟

تاثیر ترکیب رنگ‌ها در طراحی دکوراسیون داخلی خانه

تاثیر ترکیب رنگ‌ها در طراحی دکوراسیون داخلی خانه

بهترین روش‌های انتخاب رنگ مناسب برای خانه

بهترین روش‌های انتخاب رنگ مناسب برای خانه

لیلیت lilit یا لیلیث lilith چیست و به چه معنی است؟

لیلیت lilit یا لیلیث lilith چیست و به چه معنی است؟

تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

تاثیرات حسی و معنای رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی

عوامل موثر در انتخاب رنگ – رنگ‌شناسی

رنگ چیست – رنگ‌شناسی

رنگ چیست – رنگ‌شناسی

کاربرد رنگ در گرافیک – رنگ‌شناسی

کاربرد رنگ در گرافیک – رنگ‌شناسی

کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی

کاربرد رنگ در بسته بندی – رنگ‌شناسی

چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

چرخه رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

دایره رنگ‌ها – رنگ‌شناسی

رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی

رابطه رنگ با عوامل مختلف – رنگ‌شناسی

رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی

رنگ‌های مرده و کدر – رنگ‌شناسی

رنگ‌های گرم – رنگ‌شناسی

رنگ‌های گرم – رنگ‌شناسی

رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی

رنگ‌های سرد – رنگ‌شناسی

رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی

رنگ‌های زنده – رنگ‌شناسی

رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی

رنگ‌های روشن – رنگ‌شناسی

رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی

رنگ‌های تیره – رنگ‌شناسی

لیلیت lilit یا لیلیث lilith چیست و به چه معنی است؟

لوگو رسمی برند تجاری لیلیت | Lilit brand trademark official logo

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت