آموزش و آشنایی با هنر سینما و تلویزیون

سینما و رسانه

آموزش و آشنایی با هنر سینما و رادیو و تلویزیون

سینما شاخه‌ای از هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی‌ترین و محبوب‌ترین تولیدات هنری را ارائه می‌کند، سینما آخرین هنر و به عبارت دیگر هفتمین هنر است و در این میان تنها هنری است که شش هنر دیگر را به همراه صنعت، فن و تکنیک به خدمت گرفته است و به گونه ای توانسته هنرهای دیگر را اعتلا نیز ببخشد.

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”