تابلوهای نقاشی سنتی

مجموعه‌ای زیبا و ایده بخش از برترین آثار منتخب هنر نقاشی سنتی

زیبائی دنیا بسته به هنرهای زیبا است و هنر مایهٔ غرور و وسیله تسلیت و تسکین خاطر انسان است. “آناتول فرانس”