طراحی

آموزشگاه تخصصی مجازی هنر طراحی و اسکچینگ، سیاه قلم، ذغال، اتود

  • 🎞️ همه
  • ترسیم اشیاء
  • ترسیم انسان
  • ترسیم حیوانات
  • ترسیم محیط و منظره
  • ترسیم‌های دیگر
آموزش طراحی پرتره یک زن از روی عکس

آموزش طراحی پرتره یک زن از روی عکس

آموزش طراحی حرفه ای چهره یک مرد جوان از روی عکس

آموزش طراحی حرفه ای چهره یک مرد جوان از روی عکس

آموزش طراحی پرتره‌های چهره افراد مختلف از روی عکس

آموزش طراحی پرتره‌های چهره افراد مختلف از روی عکس

آموزش طراحی سرهای حیوانات، بخش2

آموزش طراحی سرهای حیوانات، بخش2

آموزش طراحی حرفه ای سر حیوانات، بخش1

آموزش طراحی حرفه ای سر حیوانات، بخش1

آموزش طراحی حرفه ای چشم با مداد ارزان قیمت

آموزش طراحی حرفه ای چشم با مداد ارزان قیمت

آموزش طراحی قامت انسان در نمای کناری و روبرو

آموزش طراحی قامت انسان در نمای کناری و روبرو

آموزش طراحی انسان در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی انسان در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی صحیح اسکلت بندی انسان

آموزش طراحی صحیح اسکلت بندی انسان

آموزش طراحی رئال پسربچه و سگ

آموزش طراحی رئال پسربچه و سگ

آموزش طراحی انواع تکسچر آجری سنگی

آموزش طراحی انواع تکسچر آجری سنگی

آموزش طراحی رئال موهای کوتاه مردانه

آموزش طراحی رئال موهای کوتاه مردانه

آموزش طراحی اصولی سر انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی اصولی سر انسان در زوایای گوناگون

آموزش طراحی صحیح جمجمه ها با مکعبهای پرسپکتیوی

آموزش طراحی صحیح جمجمه ها با مکعبهای پرسپکتیوی

آموزش طراحی سر یک مرد در نمای مقابل و کناری به روش صحیح

آموزش طراحی سر یک مرد در نمای مقابل و کناری به روش صحیح

آموزش طراحی سر و جزئیات چهره بطور دقیق و اصولی

آموزش طراحی سر و جزئیات چهره بطور دقیق و اصولی

آموزش طراحی پرسپکتیو از زاویه دید بالا

آموزش طراحی پرسپکتیو از زاویه دید بالا

آموزش طراحی صحیح پرسپکتیو اشیاء محیط از زاویه دید

آموزش طراحی صحیح پرسپکتیو اشیاء محیط از زاویه دید

آموزش اینکه چگونه هر پرسپکتیوی را بتوانیم ترسیم کنیم

آموزش اینکه چگونه هر پرسپکتیوی را بتوانیم ترسیم کنیم

آموزش طراحی تکسچرهای آجری فلزی چوبی

آموزش طراحی تکسچرهای آجری فلزی چوبی

آموزش تکنیک حرفه ای در اسکچینگ

آموزش تکنیک حرفه ای در اسکچینگ

آموزش ترفندهای حرفه ای طراحی در یک دقیقه

آموزش ترفندهای حرفه ای طراحی در یک دقیقه

آموزش طراحی تسکچرهای چوبی و سنگی

آموزش طراحی تسکچرهای چوبی و سنگی

آموزش طراحی مبتدی یک خانه با پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی مبتدی یک خانه با پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی چند مکعب در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی چند مکعب در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی یک مکعب در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی یک مکعب در پرسپکتیو صحیح

آموزش طراحی پرسپکتیو صحیح یک خیابان از نگاه یک شخص

آموزش طراحی پرسپکتیو صحیح یک خیابان از نگاه یک شخص

آموزش طراحی صندلی در پرسپکتیوهای گوناگون به روش صحیح

آموزش طراحی صندلی در پرسپکتیوهای گوناگون به روش صحیح

آموزش طراحی اکسسوری اسلحه جنگی از زوایای گوناگون

آموزش طراحی اکسسوری اسلحه جنگی از زوایای گوناگون

آموزش طراحی محیط از زاویه دید بالا

آموزش طراحی محیط از زاویه دید بالا

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…