فیلم‌ها و سریال‌ها

جدیدترین اخبار دنیای تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی در روزنامه هنر

📢 ویژه‌های روزنامه هنر:

نمایشگاه «طرح نو » آثار نقاشی خانم مهسا باویلی؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «گل و گلشن» آثار نقاشی خانم بیتا حاتم زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «نقش فیروزه» آثار نقاشی خانم بیتا حاتم زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «دختر فصلها» آثار نقاشی خانم بیتا حاتم زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «محله قدیمی» آثار نقاشی خانم بیتا حاتم زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «طبیعت زیبا» آثار نقاشی خانم بیتا حاتم زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «بوم و رنگ» آثار نقاشی خانم الهه سعادت نژاد؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «موج نو» آثار نقاشی خانم حوریه هاشمی؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «انعکاس» آثار نقاشی خانم فیروزه خدیوی؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «نگاه» آثار نقاشی خانم بنفشه اسداله زاده؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «هنر و انسان» آثار نقاشی خانم معصومه استادی؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
نمایشگاه «طعم شیرین رویاها» آثار نقاشی خانم زهرا مطبوع؛ <br> در گالری لیلیت برگزار شد
📰 سرخط جدیدترین خبرها

در روزنامه هنر بخوانید

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت