سبک نقاشی کنستروکتیویس

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

سبک نقاشی کنستروکتیویس
این روش دراصل یک شیوه روسی بود که از ( کلاژهای کوبیستی ) زاده شد.

یکی د یگر از مبانی هنر کنستروکتیویست دید هندسی پل سزان از طبیعت بود.

هنرمندان این شیوه معتقد بودند که هنر باید بازتاب تمدن نوین باشد و براساس همین اعتقاد بود که استفاده از مصالح نوین، نظیر ورقه‌های فلزی، پلاستیک و سیم درآثار کنستروکتیویستی متداول شد. درآثارهنرمندان کنستروکتیویست عاطفه و احساس عملا نقش فرعی دارد.

هنرمندان
ولاد یمیرتاتلینی، نائوم گابو و پسنر، ازجمله هنرمندان این شیوه بودند.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود