سبک نقاشی ناب گرایی (Purism)


سبک پوریسم یا پیوریسم نام جنبش هنری در نقاشی فرانسه که با زیبایی­شناسی «هنر ماشینی» در پیوند بود و در حدود سال­های 1918 تا 1925 شکل گرفت. بنیانگذاران و سرآمدان این گروه عبارت بودد از آمده اوزنفان و لوکوربوزیه.

آنان با این اعتقاد که دیگر کوبیسم میسر خود را گم کرده و به یک هنر سترون تزئینی بدل شده است. جنبش خود را به مثابه­ی مبارزه­ای برای استقرار مجدد هنر سالم معرفی کردند. هدف آن‌ها تلقیح روح زمانه به هنرمند بود. آن‌ها اهمیت و ارزش زیادی برای «درس­های نهفته در دقت ماشینی» قائل بودند و معتقد بودند احساس و بیان حسی باید کاملاً از «تعزل ریاضی گونه» که راه حلی مناسب برای یک تصویر خوش ترکیب است مجزا شود.

مشخص­ترین آثار آن‌ها، طبیعت بیجان بود که به صورت سرد، صریح و غیرفدی کار می­شد. اما اوزنفان علارغم ویژگی ضد احساسی این دیدگاه عملکرد گرایانه با شور و اشتیاق به تبلیغ و ترویج آن پرداخت. اصول زیبایی­شناسی ناب­گرایی در کتاب­های «ما بعد کوبیسم» (1918) و «نقاش مدرن» (1925) که آثار اوزنفان و لوکوربوزیه را پیوند داد و نیز در مجله­ی «لواسپریت نوو» (روح جدید) که آن‌ها از 1920 تا 1925 عهده­دارش بودند، تبلیغ می­شد. این جنبش به طور گسترده و وسیع از سوی هنرمندان نیسندگان با سلایق مختلف مورد حمایت قرار گرفت. اما ناب گرایی مکتب پیوسته و دنباله­داری را در نقاشی پدید نیاورد. نقطه اوج این جنبش را باید در نظریات معماری و دستاوردهای لوکوبوزیه و به طور کلی در زمینه­ی «طراحی» جست.

ناب­گرایی همچنین از این نظر حائز اهمیت است که ایده­های زیبایی­شناختی را که جاهای دیگر- مثلاً در نئوپلاستی سیسم، ساختارگرایی اروپایی و مدرسه باهاوس- مورد اقبال بود بیان تازه بخشید. ناب­گرایی اگرچه در موطن خود اقبال چندانی نیافت ولی تأثیر زیادی بر تکامل و تحول هنر انتزاعی اروپا نهاد.


دیدن منابع مطالب

مجله هنر

مطالب آموزشی

راهنمای نتخاب لوازم هنر

هنر خطاطی

هنر دکوراسیون

هنر صنایع دستی

هنر نقاشی

هنر عکاسی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…