جعل هنر و مسائل حقوقی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

جعل هنر و مسائل حقوقی
در این پرونده با عنوان « جعل و از آن‌خودسازی در هنر» در چندین بخش با طبقه‌بندی موضوعی به مبحث جعل، از آن خود سازی و کپی آثار هنری پرداخته خواهد شد:

مبحث اول: جعل و هنر از آن خود سازی
بخش اول : پرونده با عنوان « جعل و از آن‌خودسازی در هنر» (کلیک)
بخش دوم: مشکل جعل چیست؟جعل به مثابه فریبکاری (کلیک)
بخش سوم: ازآن‌خودسازی چیست؟ (کلیک)

مبحث دوم : از آن خودسازی و مولف بودن در هنر معاصر
بخش اول : هنر از آن خودسازی (کلیک)
بخش دوم: ازآن­‌خودسازی در مقابل جعل (کلیک)
بخش سوم: از آن‌خودسازی و مؤلف بودن در هنر معاصر (کلیک)
بخش چهارم: از آن‌خودسازی و مؤلف بودن در هنر معاصر (کلیک)

مبحث سوم: هنر کپی «نظری بر از آن خودسازی و کپی رایت: توجه به هنرمندانی که خود کپی را موضوع شان کرده اند»
بخش اول : نظری بر ازآن خودسازی، کپی رایت و نیروی کار (کلیک)
بخش دوم: دهکده هنرمندان دافن (کلیک)
بخش سوم: تجارت عادلانه (کلیک)

مبحث چهارم: «از آن خودسازی و تغییر شکل: مسایل حقوقی»
بخش اول : مسایل حقوقی (کلیک)
بخش دوم: مسایل حقوقی (کلیک)
بخش سوم: مسایل حقوقی (کلیک)


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود