تابلو نقاشی نقاشی از یک خیال

تابلو نقاشی نقاشی از یک خیال

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نقاشی از یک خیال

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: گواش روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 80×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
اگر به خیالی ، چیزی آرام یا با شدت برخورد کند ، نتیجه آن یک تصویر است. خیالات مراحل پیشا تصویر هستند. آنها در ذهن سرگردانند تا زمانی که مورد اصابت قرار گیرند و با صدای یک تیک ، به تصویری بدل شوند که قابل توصیف است. اینک باید پرسید که آیا میتوان از خیالات ، شکلی ، چهرهای ارائه نمود. پاسخ دشوار و پیچیده است. نقاشی از یک خیال ، تلاشی برای ثبت توهم ناشی از یک خیال است.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت