تابلو نقاشی ضیافت

تابلو نقاشی ضیافت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ضیافت

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: رنگ روغن روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 115×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
با دقت به چهره های همگان نگاه کنید.هرکسی با تبسمی بر لب در کنار میزهای بزرگ ضیافتها حاضر میشود. ازاندوه چهرهها خبری نیست.خشنودی خاطر به همراه تبسم جمع شده در صورتها ، نمایش اوج لحظه ضیافت است.لحظه آغازِخوردن و آشامیدن در کنار میزها. در لحظه اوج ضیافت نیاز به هیچ مهارتی نیست ، نیاز به هیچ تقلایی نیست . نیاز به هیچ تفکری نیست. در لحظه اوج ضیافت نیاز به هیچ هدفی نیست. امادر پرده نقاشی ، در لحظه اوج ضیافت ، ظرفهایی از پازل چیده شده‌اند. پازلهایی که معمای آنها قابل خوردن و آشامیدن نیست بلکه تلاش و کوششی را طلب میکند. از این رو شاید در تابلو ضیافت ، بار دیگر اندوه به چهره‌ها بازگشت کند و تبسم‌ها محو گردد.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت