تابلو نقاشی سامسارا (اقیانوس دگرگونی)

تابلو نقاشی سامسارا (اقیانوس دگرگونی)

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سامسارا ( اقیانوس دگرگونی)

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: گواش روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 115×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
سامسارا در بودیسم بحر و اقیانوس دگرگونی است . چرخه بی انتهای تولد،زندگی و مرگ ، دریای صیرورت و استحاله ، چرخه رفتنها و باز آمدنها تا مگرهر بار کرداری ناپسند بر گرفته از حیاتی پیشین اصلاح شود. اما در هر بازگشتی،در هر تناسخی کردارهای جدید ، اعمالی ناپسند را نیز به همراه خواهند داشت و از این رو چرخه رفتن و بازآمدن همچون ابعاد بحر عظیم دگرگونی وسیع ، پهناور و بی انتهاست و انسانها چون گوی‌های شناوری هرکس با رنگ و نشان خود در این اقیانوس عظیم و بی کران در موجهای هستی در تلاطم و سرگردانند. سامسارا روح پرتلاطم جهان است و نشان تکاپوی بی پایان انسان در چرخه هستی و نیستی.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت