تابلو نقاشی دفترچه های خاطرات

تابلو نقاشی دفترچه های خاطرات

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دفترچه های خاطرات

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: گواش روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 80×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
از درگذشتگان و آنان که رفته اند چه چیزهایی باقی میمانند . شاید لباسی ، کیفی ، کفشی ، کلاهی ، قلمی همراه با عکس هایی که به جا مانده‌اند و نیز همه اشیای و چیزهای دیگری که به تمامی نشانه‌هایی از آنان را با خود به یادگار گذاشته‌اند. اشیاء و چیزهای باقیمانده اما خاموش و ساکت‌ند، دم فرو بسته‌اند و با ما سخنی نمی‌گویند. جامه‌ها و اشیای باز مانده از رفتگان ، قادر نیستند با ما سخن گویند . خاموش هستند ، خاموش میمانند و در گذر زمان که بیداد خود را بر همه چیزها اعمال میکند ، آرام آرام فراموش میشوند. آن که از دست میرود خاموش و فراموش میشود . انسان زاده فراموشی است و فراموشی رنج از دست دادن را تسکین میبخشد. دفترچه‌های خاطرات و یادداشت‌های باقی مانده اما، این چنین نیستند. آنها با ما سخن میگویند. آنها با ما به گفتگو می‌نشینند و روایتی از کسانی که رفته اند و دیگر باز نخواهند گشت، را برایمان به تصویر میکشند. در گذشتگان در دفترچه‌های خاطرات همچنان به زندگی با ما ادامه میدهند. خیالات، تصورات و شوق آنها به زندگی در دفتر چه ها باقیست و ما را به گفتگوی با خود فرا میخواند. دفترچه‌های خاطرات رمزهای پایداری و بقای انسان است. انسان در دفترچه‌های خاطرات جاودانه باقی می ماند.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت