تابلو نقاشی چه کسی فردا ما را به تماشا مینشیند

تابلو نقاشی  چه کسی فردا ما را به تماشا مینشیند

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چه کسی فردا ما را به تماشا مینشیند

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: رنگ روغن روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 110×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
در زمانی که فرا خواهد رسید ،چه کسی باقی میماندآیا انسان، آیا ربات ، آیا هیچکدام .در تصویرسرد، خاکستری و دوری از آینده ،در عمارتها وبناهای یکسان ساخته شده و چسبیده به همِ تمدن ، گویا انسانها همچنان حضور دارند. در مقابل ایشان یک ربات و یک انسان بر نیمکتی نشسته و مشرف بر عمارتهای تمدن بر انسانها مینگرند. اما با وجود رویا پردازی اثر، این واقعیت نامعلوم ومجهول همچنان محل تصور و گمانه زنی خواهد بود ، که چه کسی فردا ما را به تماشا مینشیند.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت