تابلو نقاشی روزمرگی

تابلو نقاشی روزمرگی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: روزمرگی

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: رنگ روغن روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 115×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
ربات روزمره ترین چیزهاست. در تمام روز و شب و در هر زمان و مکانی تا ابد کار میکند و تنها زمانی از کار باز میایستد که آن را خاموش کنیم. ربات تا ابد تنها فرامینی را که به او داده شده است هزاران بار ، صدها هزاران بار و میلیونها بار تکرار میکند. ربات عاطفه ندارد ، ربات عشق و کین نمیشناسد ، ربات با جهان
هستی نا آشناست. رباتهای همسان بی تفاوتند ، همه شبیه هم هستند. در آنها اختلاف نظری نیست در آنها ایده مجزا و منفردی نیست. رباتها روزمره ترین ساختههای دست انسان هستند با اینحال ، اینک روزمرگی خاصیت مشترک انسان و ربات شده است.انسان ، رباتی روزمره شده است که استهلاک آن روز به روز بیشتر میشود. انسان رباتی است که روز به روز فرسوده تر میشود . انسان ربات را ابداع نمود و خاصیت روزمرگی ربات را ، به خود منتقل کرد. اینک انسان در روزمرگی و فرسودگی از ربات پیش افتاده است ، اینک انسان ربات و ربات انسان شده است.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت