تابلو نقاشی سنت و تجدد

تابلو نقاشی سنت و تجدد

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سنت و تجدد

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: کولاژ روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 110×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تاریخ ، فرهنگ، جغرافیا ، هنر و زیست جهان ما به عنوان ملتی فرهنگ ساز و دیرین چگونه با جهان مدرن رودرو میشود.تکنولوژی ، فضا، زمان ، رسانه‌ها و مفهوم پیشرفت چگونه در کالبد ایرانیان رخنه میکند. جهان مدرن از ما چه میخواهد و چگونه ما را متاثر میکند و به چه میزان مرهون انسان ایرانی است.
در زمانی که باقی میماند ، بر ما چه خواهد گذشت . این پرسشها و بی شمار پرسشهای دیگر در دیدگان انسان تاریخی ما با دسته گلی در دست او ، درگذر است . انسانی که به تمدن و تجدد ، به دستاوردهای گاه عظیم وبزرگ و گاه مهیب و هولناک آن ، با تردیدچشم دوخته است.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت