تابلو نقاشی سماع با توپ

تابلو نقاشی سماع با توپ

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سماع با توپ

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: رنگ روغن روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 60×45

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
در جهان مدرن ” هر آن چه سخت است و استوار، دود میشود و به هوا میرود”.سنتها، نیایشها و آئین‌ها به صخره سهمگین جهان مدرن برخورد میکنند و از هم فرو میپاشند. فرو پاشی و استحاله همراه با تغییرات عظیم است. آئین‌ها مسخ شده و در شکل‌های مدرن خود را به نمایش میگذارند. حرمت شکنی‌ها آغاز
میشود و استحاله امر آئینی و قدسی به امر دنیوی گریز ناپذیر میشود. صوفی پا به توپ ، نمادی از تنزل و استحاله سماع صوفیانه است که اینک به آئین نمایش بی محتوایی برای توریست‌ها و جهانگردان ،گاه حتی در شکل مبتذل تر آن در کاباره‌ها بدل شده است.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت