تابلو نقاشی تردید

تابلو نقاشی تردید

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تردید

نام هنرمند: یحیی صنعتی

تکنیک: رنگ روغن روی مقوا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 120×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
همه ما در راهها و مسیرهایی در گذریم . راههایی است که از آنها عبور میکنیم ،گاهی به چپ گاهی به راست ، گاهی در فراز و گاهی در نشیب.گاهی در موافقت با راهی ، گاهی در مخالفت با راهی همچون همگان . مسیرها عموماً آماده و تعریف شدهاند. هیچکس نباید بره گمشده راعی باشد . به راه همگان رفتن مقبول و دلپذیر است . در انبوه و ازدحام همگان گم شدن و ناپدید شدن آسان و خوشایند است. اماتردید راهی تازه میخواهد . تردید راهها را دگرگون میخواهد. چشم تردید گذرگاههایی دگرگون میبیند. چشم تردید بره گمشده راعی است. در دشت و دمن راهی تازه میجوید و به راه خود میرود.

تابلوِ قاب شده همراه با پاسپارت دور اثرو شیشه آنتی رفلکس محافظ، می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت