نقاشی مدرن 2 تکه

نقاشی مدرن 2 تکه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: نقاشی مدرن 2 تکه

تکنیک: اکرلیک کارشده با ورق‌طلا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 2 لت 60×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت