طراحی چهره استاد شجریان

طراحی چهره استاد شجریان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: طراحی چهره استاد شجریان

تکنیک: سیاه قلم

سبک: پرتره رئالیسم

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت