نقاشی چهره سفارشی

نقاشی چهره سفارشی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: نقاشی چهره سفارشی

تکنیک: مداد رنگی و پاستل گچی

سبک: پرتره رئالیسم

ابعاد اثر: 40×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت