نقاشی چهره استاد علی نصیریان

نقاشی چهره استاد علی نصیریان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: نقاشی چهره استاد علی نصیریان

تکنیک: مداد گچی و پاستل گچی

سبک: پرتره رئالیسم

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت