چهره زن سیاه‌پوست

چهره زن سیاه‌پوست

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: چهره زن سیاه‌پوست

تکنیک: نیمه برجسته رنگ روغن روی بوم، کارشده با ورق‌طلا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 60×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت