نقاشی مدرن نیمه برجسته گل 3 تکه

نقاشی مدرن نیمه برجسته گل 3 تکه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: الناز عبدالهی نژاد

نام اثر: نقاشی مدرن نیمه برجسته گل 3 تکه

تکنیک: اکرلیک روی بوم کارشده با ورق‌طلا

سبک: مدرن

ابعاد اثر: ی لت 70×70 و 2 لت 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت