هنر صنایع‌دستی

مطالب و دانستنی‌های هنر صنعتگری و صنایع دستی ایران

صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده‌های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش‌های فلسفی، ذوق و هنر انسانهای هر منطقه با توجه به میراث‌های قومی آنان ساخته و پرداخته می‌شود. مجموعه ای از «هنر – صنعت» که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه‌ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای است، صنایع دستی به مجموعه‌ای از «هنر-صنعت»‌ها اطلاق می‌شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می‌شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه‌ای است، در این بخش مطالب مربوط به این هنر قرار گرفته است.

  • 🕮 همهٔ مطالب این بخش
  • 🕮 صنایع دستی - پشم و نخ و پارچه
  • 🕮 صنایع دستی - چرم و پوست
  • 🕮 صنایع دستی - چوب
  • 🕮 صنایع دستی - روغن و پلاستیک
  • 🕮 صنایع دستی - سنگ و شیشه
  • 🕮 صنایع دستی - فلزات
  • 🕮 صنایع دستی - کاغذ و مقوا
  • 🕮 صنایع دستی - گچ و خاک و سفال
  • 🕮 صنایع دستی - مواد رنگی
هنر شمسه دوزی

هنر شمسه دوزی

هنر شمدبافی (رو انداز)

هنر شمدبافی (رو انداز)

هنر شعر بافی (شال یزدی)

هنر شعر بافی (شال یزدی)

هنر شرابه دوزی

هنر شرابه دوزی

هنر شال بافی

هنر شال بافی

هنر سوزن دوزی (سیاه دوزی)

هنر سوزن دوزی (سیاه دوزی)

هنر سرمه دوزی (رودوزی‌)

هنر سرمه دوزی (رودوزی‌)

هنر ساز سازی (آلات موسیقی)

هنر ساز سازی (آلات موسیقی)

هنر ساچیم بافی

هنر ساچیم بافی

هنر زین سازی

هنر زین سازی

هنر زغره دوزی (ژغره دوزی)

هنر زغره دوزی (ژغره دوزی)

هنر زرگری (جواهرسازی)

هنر زرگری (جواهرسازی)

هنر رَشتی دوزی

هنر رَشتی دوزی

هنر گل خورد (دندانی بافی)

هنر گل خورد (دندانی بافی)

هنر خولک بافی

هنر خولک بافی

هنر چل تکه (چهل تکه دوزی)

هنر چل تکه (چهل تکه دوزی)

هنر چلنگری

هنر چلنگری

هنر دباغی (تبدیل پوست به چرم)

هنر دباغی (تبدیل پوست به چرم)

هنر تزئین بوسیله خط

هنر تزئین بوسیله خط

هنر ترکه بافی

هنر ترکه بافی

هنر ریسندگی

هنر ریسندگی

هنر پیله دوزی

هنر پیله دوزی

هنر پوستین دوزی

هنر پوستین دوزی

هنر پنجه بافی

هنر پنجه بافی

هنر پَن‌بافی (نوار‌بافی)

هنر پَن‌بافی (نوار‌بافی)

هنر پلاس بافی

هنر پلاس بافی

هنر پرداخت و رنگ بندی طلا

هنر پرداخت و رنگ بندی طلا

هنر بادله دوزی (تلی بافی)

هنر بادله دوزی (تلی بافی)

هنر منبّت و کنده کاری روی چوب

هنر منبّت و کنده کاری روی چوب

هنر گره چینی

هنر گره چینی

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…