نكات ايمنی در انبار داری مواد قابل اشتعال

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

*به گزار ش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ، نوایی مسئول واحد آموزش و پیشگیری سازمان درخصوص ایمنی انبارداری بیان کردند:

*مواد قابل اشتعال شامل موادي است كه به صورت جامد ،‌گرد ،‌مايع ، بخار يا گاز و با اختلاط با اكسيژن هوا در حرارت معيني بسته به نوع ماده به وسيله شعله جرقه يا منابع حرارتي ديگر محترق و سپس مشتعل مي شوند.

براي آنكه سوخت جامد قابل اشتعالي را بسوزانيم لازم است مقداري از آن را كه به قدر كافي بخار ايجاد كند و آتش بگيرد حرارت دهيم . ضمناَ چون در يك حرارت معين مايعات داراي فشار بخار بيشتري نسبت به جامدات مي شوند لذا مايعات قابل اشتعال سريعتر از جامدات قابل اشتعال آتش مي گيرند  مسلم است كه گردها و گازهاي قابل اشتعال خيلي سريعتر از دو دسته مذكور محترق و مشتعل مي شوند.

در اين صورت اختلاف و نسبتي را كه در احتراق و اشتعال مواد جامد ، مايع ، گرد ، بخار و يا گازهاي قابل اشتعال وجود دارد مي توان به ترتيب زير بيان كرد:

جامدات قابل اشتعال اهسته تر محترق و مشتعل مي شوند . مايعات نسبتاَ سريعتر و گازها آنقدر سريع محترق و مشتعل مي شوند كه اغلب توليد انفجار نيز مي كنند .

.

در انبار كردن مواد قابل اشتعال مراتب زير بايد رعايت گردد :‌

1- مواد جامد ،‌مايعات ، پودر ، بخار و گازهاي قابل اشتعال خطرناك را در انبارهايي نگهداري كنيد كه درجه برودت آنها مانع از آتش گرفتن خود بخود در مواردي كه بخارات مواد مذكور با هوا مخلوط است بشود .

2- انبار بايد از تهويه كافي برخوردار باشد تا در صورت نشت و انتشار معمولي بخارات قابل اشتعال از ظروف به حد كافي در هوا رقيق شوند و جرقه اي نتواند آنها را روشن و مشتعل سازد .

3- استعمال آتشهاي باز مثل جوش كاري و كليه وسايلي كه ممكن است موجب ايجاد جرقه بشود در اينگونه انبارها بايستي ممنوع شود . به طور كلي اين قبيل انبارها را دور ازاماكني كه خطر ايجاد حريق در آن يافت مي شود منظور كنيد.

4- استعمال دخانيات و بردن كبريت و فندك به اين اماكن بايد اكيداَ ممنوع باشد تابلوهايي بدين منظور در محلهاي لازم نصب كنيد.

5- براي گرم كردن اتاق كاركنان در اين قبيل انبارها از شوفاژ برقي ضد اشتعال يا شوفاژ بخار آب استفاده كنيد.

6- براي تأمين روشنايي از سيم كشي استاندارد و چراغ ضد شعله استفاده كنيد . كليدهاي برق جعبه فيوز و غيره نيز بايد از نوع ضد شعله باشند.

7- قسمتهاي فلزي انبار از نظر جريانات الكتريسيته بايد داراي اتصال زمين كامل باشند.

8- ساختمان انبار بايد در مقابل آتش سوزي مقاوم باشد.

به طور كلي براي جلوگيري از مخاطرات صاعقه و الكتريسته ساكن انبار بايد داراي تجهيزات كافي باشد . تجهيزات انبار(مخصوصا سیم کشی‌های داخل انبار) را به طور مرتب موردبازرسي قرار دهيد و در فواصل زماني معين آزمايش كنيد.

.

منابع:
.https://www.najafabad125.ir

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود