تابلو نقاشی منظره جنگلی

تابلو نقاشی منظره جنگلی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: منظره جنگلی

نام هنرمند: رومینا بیک پوریان

تکنیک: رنگ و روغن

سبک: امپر رئال

ابعاد اثر: 70×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت