تابلو نقاشی منظره دریاچه

تابلو نقاشی منظره دریاچه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: منظره دریاچه

نام هنرمند: رومینا بیک پوریان

تکنیک: رنگ و روغن

سبک: امپر رئال

ابعاد اثر: 50×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت