تابلو نقاشی کوچه باغ روستایی

تابلو نقاشی کوچه باغ روستایی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: کوچه باغ روستایی

نام هنرمند: رومینا بیک پوریان

تکنیک: رنگ و روغن

سبک: امپر رئال، ترکیبی از چند سبک

ابعاد اثر: 70×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت