ایستاده در باد

ایستاده در باد

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ایستاده در باد

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 26 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت