نوازنده سرخپوست

نوازنده سرخپوست

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نوازنده سرخپوست

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 27 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت