دختر گل‌فروش

دختر گل‌فروش

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دختر گل فروش

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 16 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت