سرباز پارسی

سرباز پارسی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سرباز پارسی

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 18 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت