بخشش

بخشش

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بخشش (کماندار و پرنده)

نام هنرمند: عباس یعقوبی

نوع اثر: مجسمه فلزی

اندازه اثر: 27 سانتی‌متر

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت